Engineering

Engineering - Consultant

Mangler I en projektleder eller teknisk konsulent til jeres næste projekt?

 Funder & Schultz har kapaciteten til at bistå med en teknisk konsulent i en aftalt periode eller på et givent projekt. Vi har blandt andet kendskab til og erfaringer fra medicinalbranchen og de dertilhørende svære krav til kvalitet og dokumentation i forbindelse med design og eksekvering af tekniske projekter.  

Vi løser blandt andet opgaver inden for:

Teknisk rådgivning, projektering eller engineering

Har i brug for rådgivning til et teknik- eller installationsprojekt eller til en særlig opgave? Vi har kompetencerne til rådgivning uanset projektets kompleksitet og omfang. Vi udfører også projektering af tekniske løsninger inden for køl, varme, proces, vandbehandling, HVAC og el-teknik.

Hvis det kræves, leverer vi også engineering-aktiviteter som for eksempel: User Requirement specifications (URS), Feasibility studies eller Design)

Energioptimeringscases

Et øget fokus på klima hos regeringen har skabt flere tilskudspuljer til energibesparende projekter. Disse puljer kan gøre det attraktivt at gennemføre energirenoveringer for virksomheder eller hos den private forbruger.
Vi tilbyder design, projektering eller rådgivning på dit næste energioptimeringsprojekt.

Tekniske fejlårsagsanalyser på nye og eksisterende anlæg

Vi kan hjælpe jer med at udbedre de periodiske fejl og/eller mindske risikoen for uønskede nedbrud på tekniske anlæg eller processer. Vi benytter velafprøvede metoder som værktøj til systematisk fejlfinding og undgår dermed symptombehandling.

Kontakt os, hvis du mener, at du kan bruge en teknikkonsulent på dit næste projekt.